SETKÁNÍ S IVO ŠMOLDASEM

ZÁBAVNÁ TALKSHOW

Ivo Šmoldas
Česká beseda, Český Dub
čtvrtek 1. 10. 2020
19:00 hodin (sál otevřen od 18:00 hodin)

250 Kč

VSTUPENKY

Informace o vstupenkách Tereza MÜLLEROVÁ – viz kontakt.

OBSAH PŘEDSTAVENÍ

Schopnost doktora Ivo Šmoldase převést jakoukoliv situaci do humorné podoby je obdivuhodná. Má vlastní rozhlasový pořad a bez něho se dnes prakticky neobejde takřka žádný zábavný televizní pořad. Na jeho vystoupení jsou velice příznivé ohlasy diváků. Obsah představení Setkání s Ivo Šmoldasem zahrnuje humorné a originální vyprávění, životní příběhy jak ze soukromého, tak i z profesního života.

Český básník, nakladatelský redaktor, kulturní publicista, scénárista, vyhledávaný moderátor, překladatel (z angličtiny a slovenštiny) a filozof. 

AUTOR - IVO ŠMOLDAS

Základní školu a gymnázium (maturita 1974) navštěvoval v Olomouci, na FF UK studoval češtinu a angličtinu. Absolvoval 1979 prací Sociální aspekty díla Jaroslava Havlíčka (PhDr. 1980 na základě přepracované diplomové práce). Od září téhož roku (s přerušením vojenské služby 1979–1980) pracoval v nakladatelství Čs. spisovatel, kde byl postupně redaktorem klasické literatury, redaktorem poezie, od roku 1990 vedoucím propagačního a odbytového oddělení a posléze náměstkem ředitele pro výrobu a obchod. Na sklonku roku 1993 se stal ředitelem nakladatelství Columbus, od roku 1997 byl společníkem nakladatelství Apsida a překladatelem ve svobodném povolání. Spolupracuje s rozhlasem (Radio Impuls) a televizí, vystupuje zvláště v zábavných a diskusních pořadech (mj. Dementi, TV Prima); s Českou televizí spolupracoval na programech To je ta čeština a Knižní svět.

Publikuje od roku 1981. V 80. letech postupně přispíval (literární publicistikou, verši, ojediněle prózou) do Nových knih, O knihách a autorech, Listů Klubu přátel poezie, Večerní Prahy, Literárního měsíčníku, Tvorby (Kmene) aj. Po roce 1989 sporadicky publikoval v Iniciálách, Tvaru, Hostu, Literárních novinách a Lettre internationale. – Standardně užívá šifry šm a u příspěvků psaných společně s Ladislavem Vereckým šifry veš.

Informace převzaty z webových stránek Ivo Šmoldase